dražby nemovitých věcí

 
 

návštěvnost: 149502 /online: 1 /dnes: 8

...webmaster

POČÍNAJE DNEM 1.7.2022 SE RUŠÍ TELEFONNÍ SPOJENÍ S EÚ PŘÍBRAM! Nadále je možno komunikovat s naším úřadem a) e-mailem: urad@exekutorpribram.cz b) prostřednictvím datové schránky: cmkg8zf c) poštou na adresu: Exekutorský úřad Příbram, Březnická 89, 26101 Příbram IV d) sms-zprávou na tel.číslo 734 137 244 nebo 602 245 576 - od 1.8.2023 již pouze č. 602 245 576
Uvedení základních informací jak

dražby movitých věcí

dražby nemovitých věcí


název►

dům, Zápy, okr. Praha - východ - PODÍL- IDEÁLNÍ 1/6

datum konání ►

12.10.2023 v 14:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 271/12

poznámka ►

znal.posudek k dispozici na vyžádání nebo na Portálu dražeb EK


název►

ODROČENO!!!!! NOVÝ TERMÍN-5.10.2023 - PODÍL 1/4 - na pozemcích a domě v Trpístech, okr. Tachov

datum konání ►

30.08.2023 v 14:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 10/08

poznámka ►

Posuzovaná nemovitost na pč.st.č.28, přibližně obdélníkového tvaru, s rodinným domem, přiléhajícím svým hlavním, severním průčelím a východní průčelí k veřejné komunikaci, v centru obce, v rovinatém terénu. Jedná se o rodinný dům o 1 nadzemním podlaží, tradiční zděné konstrukce se sedlovou střechou, krytou dožilou krytinou. Dům je zřejmě jednoduchého vybavení, neudržovaný. Na pozemku jsou dále bývalé hospodářské objekty, rovněž neudržované. Pozemek p.č. 29/1 je situován jižně od centra obce, jedná se o zaplevelenou, neudržovanou zahradu, nepravidelného tvaru, s dožilými neošetřovanými porosty a oplocením za hranicí své morální i fyzické životnosti.


název►

PODÍL na pozemcích a domě v Žebráku u nečína

datum konání ►

29.08.2023 v 14:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 62/03

poznámka ►

Posuzovaná nemovitost tvoří, spolu s dalším rodinným domem, odloučenou část obce, cca 1 km severovýchodně od souvislé zástavby Žebráku, s příjezdem nezpevněnou cestou cca 400 m od komunikace č. 102 (Nečín - Drevníky), v krásném prostředí uprostřed přírody. Posuzovaný rodinný dům má 2 nadzemní podlaží, v každém z nich se nachází samostatný byt. Na severozápadní straně k hlavní hmotě domu přiléhá přístavba na pozemku p.č. 300, se skladovacími prostory a další menší bytovou jednotkou. Přístavba je v havarijním stavu, jednak v důsledku požáru, jednak v důsledku místního narušení statiky stropní konstrukce, zřejmě v důsledku dlouhodobého zatékání. Dům je neznámého stáří, z kombinovaného zdiva, jedná se o postupně přistavovaný a přestavovaný objekt. V 1. nadzemním podlaží se projevuje na severní straně vzlínaná zemní vhlkost až do výše téměř 2 m. Na pozemku p.č. 300 je situován další rozestavěný objekt, původně zřejmě zamýšlený rovněž k bydlení, v současné době v demoličním stavu bez hodnoty z důvodu dlouhé rozestavěnosoti a z toho pocházející degradace vybudovaných konstrukcí. Pozemek zahrady a částečně i vedlejší pozemky jiných vlastníků jsou zavaleny vraky osobních automobilů v různém stadiu rozkladu.