užitečné odkazy

 
 

návštěvnost: 92539 /online: 2 /dnes: 26

...webmaster

Uvedení základních informací jak

Online databáze a rejstříky    
Obchodní rejstřík   www.obchodnirejstrik.cz
Živnostenský rejstřík   www.zivnostenskyrejstrik.cz
Registr ekonomických subjektů   wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html.cz
Katastr nemovitostí   www.katastrnemovitosti.cz
     
     
Předpisy upravující exekuční řízení    
Exekuční řád   Zákon č.120/2001 Sb.
Vyhláška o centrální evidenci exekucí   Vyhláška č. 329/2008 Sb.
Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora   Vyhláška č. 330/2001 Sb.
Občanský soudní řád   Zákon č. 99/1963 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy   Vyhláška č. 37/1992 Sb.
Vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti   Vyhláška č. 418/2001 Sb.
Zákon kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí   Zákon č. 119/2001 Sb.
     
     
Užitečné odkazy    
Exekutorská komora ČR   www.exekutorskakomora.cz
Ministerstvo spravedlnosti   www.justice.cz
Ministerstvo vnitra   www.mvcr.cz
Ministerstvo financí   www.mfcr.cz
On-line právní poradna   www.pravnik.cz
Portál dražeb   www.portaldrazeb.cz
Burza pohledávek   www.burzapohledavek.cz
Stránka oficiálního informačního systému o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách   www.centralniadresa.cz
Server Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, kde najdete veškeré informace o dění v Poslanecké sněmovně či o jednotlivých poslancích   www.psp.cz
Informační portál Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky   www.arbcourt.cz
Server Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je možné vyhledat informace a patentech, ochranných známkách apod.   www.upv.cz
Server Úřadu pro ochranu osobních údajů   www.uoou.cz
Portál veřejné správy České republiky obsahuje kontakty na všechny orgány veřejné správy ČR, jsou zde popsány určité životní situace spolu s postupy jejich řešení atp.   www.portal.gov.cz
Na tomto serveru je publikována Sbírka zákonů ČR v elektronické podobě   www.sbirka.cz
Internetová prezentace České advokátní komory, která obsahuje mimo jiné seznam advokátů   www.cak.cz
Na této adrese naleznete informace o nemovitostech včetně údajů z katastru nemovitostí   www.cuzk.cz
Informační server českého soudnictví, na kterém najdete informace o české justici, údaje obchodního rejstříku a další užitečné informace   www.justice.cz