dražby movitých a nemovitých věcí

 
 

návštěvnost: 139582 /online: 1 /dnes: 17

...webmaster

POČÍNAJE DNEM 1.7.2022 SE RUŠÍ TELEFONNÍ SPOJENÍ S EÚ PŘÍBRAM! Nadále je možno komunikovat s naším úřadem a) e-mailem: urad@exekutorpribram.cz b) prostřednictvím datové schránky: cmkg8zf c) poštou na adresu: Exekutorský úřad Příbram, Březnická 89, 26101 Příbram IV d) sms-zprávou na tel.číslo 734 137 244
Uvedení základních informací jak

dražby movitých věcí

◄vyberte si►

dražby nemovitých věcí


název►

pozemky - Čenkov

datum konání ►

27.09.2022 v 15:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 262/04

poznámka ►


název►

pozemky-Obecnice-podíl

datum konání ►

27.09.2022 v 14:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 262/04

poznámka ►


název►

dražba pozemku - Velké Kunětice, okr.Jeseník, (pozemek bez zem.stavby na něm stojící)

datum konání ►

22.09.2022 v 14:00 hodin

spisová značka►

078 Ex 707/05

poznámka ►

Dražená nemovitost je popsána následovně: Pozemek se nachazi v Olomouckem kraji, okrese Jeseník, obci a katastrálnim územi Velké Kunětice. Jde o slezskou obec ležící těsně u státní hranice s Polskem. Severním okrajem katastru i zástavby obce prochází pohraniční silnice 11/457, která ji odděluje od zástavby sousední polské vesnice. Na západě sousedí s obcí Stará Červená Voda, na jihu s obcí Supíkovice a na východě s obcemi Hradec-Nova Ves a Mikulovice. Od okresního města Jeseník je vzdálena 10,5 km, od krajského města Olomouc 80,5 km. Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří, st. p. č. 233 o výměře 67 m2. Pozemek je ve své celkové výměře zastaven zemědělskou stavbou jiného vlastníka. Rovněž přístup k pozemku je pouze přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek se nachází v jižní části obce, na jejím okraji. Nemovitá věc není situována v záplavovém území.